Välkommen

Livet är egentligen mycket enkelt  och alldeles självklart!  Vi krånglar till det.

I det enkla, i stunden finns alltid vila och klarhet. Ett steg i taget, vi börjar nu!

Jag jobbar mycket med ;

  • frågor, med utforskande.; Varför?  Hur tänker du nu? Vad känner du nu?  Är det sant?  Vem är du? Vad mer är möjligt?
  • Med andning; andningen är livets motor, här föds ande, här medvetande görs och flödar känslor, här vitaliseras kroppen på alla plan.
  • Här och nu!  Närvaro och direkt upplevande.

Jag ser separation som ett tecken på obalans och illusion som vidmakthålls i vår identifikation med “jag” tanken.  Denna identifikation håller igång den inre dialogen och illusionen av separation.

När vi på djupet erfarit vem och vad vi är kan vi obehindrat hända precis som vi erfar oss själva. När vi är ledsna är vi det, när vi är arga är vi det, när vi är uppfyllda är vi det osv  Vi är det vi är!

Nu är vi redo att leva och utforska detta underbara mysterium!  Mysterium för att vi vilar i öppenhet och icke-vetande. Icke vetande betyder att vi lyssnar och agerar från hjärtat. Tänkandet blir  i periferin och upplevelsen i centrum. Enkelhet, för att livet tar oss ett steg i taget, från nu till nästa nu.  Vi kan slappna av,  allt kommer till oss som det alltid gjort.  Vi är här.

Comments are closed.